eTerminal- terminál v mobilu eTerminal- terminál v mobilu

eTerminal- terminál v mobilu

satisfied customer of MONETA Money Bank satisfied customer of MONETA Money Bank

Klientská zóna

the woman pays cashless in the store the woman pays cashless in the store

Nabídka terminálu nebo platební brány zdarma

efficient non-cash transaction efficient non-cash transaction

Platební terminály

quick and easy online payments quick and easy online payments

Platební brána

  Zásady ochrany osobních údajů

  Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách

  Preambule

  Společnost EVO považuje ochranu osobních údajů, a tedy vašeho soukromí, za velmi důležitou. Rádi bychom vás informovali, jakým způsobem společnost EVO chrání vaše data a co pro vás znamená využívání našich personalizovaných služeb. Abychom zajistili co největší ochranu vašeho soukromí dat, dodržujeme ustanovení obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a příslušných zákonů členských států.

  1. Jméno a adresa správce

  Zodpovědným orgánem a poskytovatelem služeb je společnost EVO Czech Republic s.r.o. dále jen „EVO“). Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: gdpr@monetaplatebnisluzby.cz nebo písemně: EVO Czech Republic s.r.o., se sídlem na adrese V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10 Česká republika.

  2. Jméno a adresa správce pro ochranu údajů

  Naším správcem pro ochranu údajů je Bird & Bird DPO Services SRL, Avenue Louise 235 b 1, 1050 Brussels, Belgium. Můžete jej kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese: dpo@globalpay.com nebo písemně, pokud budete mít otázky týkajícími se ochrany údajů.

  3. Rozsah aplikace

  Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webovou stránku společnosti EVO Czech Republic s.r.o., www.monetaplatebnisluzby.cz na kterou lze vstoupit v rámci domény www.evopayments.eu a různých subdomén (dále jen „naše webové stránky“).

  4. Principy zpracování dat

  Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Tyto informace zahrnují například následující - vaše jméno, věk, adresu, telefonní číslo, datum narození, e-mailovou adresu, adresu IP nebo chování uživatelů. Za osobní údaje nepovažujeme informace, které nelze použít k vaší identifikaci (nebo tak lze učinit pouze s nadměrným úsilím), např. anonymizací informací. Zpracování osobních údajů (např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání nebo přenos) vždy vyžaduje právní základ či váš souhlas. Zpracované osobní údaje budou smazány, jakmile bude dosaženo účelu zpracování, a nebudou muset být dodrženy zákonem stanovené povinnosti je uchovávat.

  Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro poskytování určitých nabídek, následně vás budeme informovat o konkrétních procesech, rozsahu a účelu zpracování údajů, právním základu pro jejich zpracování a příslušné době uchovávání.

  5. Využívání poskytovatelů služeb pro zpracování osobních údajů/zpracování údajů v zemích mimo Evropský hospodářský prostor

  Údaje a informace poskytnuté v rámci smluvního vztahu budou zpracovávány v rámci skupiny „EVO Payments“ spolu s přidruženými firmami pro řízení obchodníků. Smluvní právní předpisy nebo jiné schválené nástroje poskytují v tomto ohledu dostatečné záruky pro odpovídající ochranu vašich osobních údajů.
  Poskytovatelé služeb v zemích, jako jsou USA nebo jiné země mimo Evropskou unii, podléhají zákonu o ochraně údajů, který obvykle nechrání osobní údaje ve stejném rozsahu jako v členských státech Evropské unie. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány v zemi, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany údajů jako Evropská unie, zajišťujeme odpovídající ochranu vašich osobních údajů pomocí smluvních předpisů nebo jiných schválených nástrojů.

  6. Různé procesy zpracování

  6.1 Poskytování a používání webových stránek

  6.1.1 Povaha a rozsah zpracování údajů

  Pokud navštívíte naše webové stránky a začnete je používat, shromáždíme osobní údaje, které váš prohlížeč automaticky přenáší na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. protokolovém souboru. Při používání našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám poskytli přístup na naše webové stránky a zajistili jejich stabilitu a bezpečnost:

  • IP adresa požadujícího počítače,
  • Datum a čas přístupu,
  • Název a adresa URL načteného souboru,
  • Webová stránka, ze které se provádí přístup (adresa URL odkazovače),
  • Použitý prohlížeč, operační systém vašeho počítače a jméno vašeho poskytovatele přístupu
  6.1.2 Doba uchování osobních údajů

  Údaje budou smazány, jakmile nebudou nezbytné pro poskytování našich webových stránek. Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a jejich ukládání v protokolových souborech je nezbytné pro provoz webových stránek. Z tohoto důvodu uživatel nemůže proti tomuto druhu zpracování údajů nic namítat. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech v souladu se zákonem.

  6.1.3 Právní základ

  Článek 6, odst. 1, písmeno f) nařízení GDPR slouží jako právní základ pro výše uvedené zpracování údajů. Zpracování výše uvedených údajů je nezbytné pro poskytování webové stránky a je proto oprávněným zájmem naší společnosti.

  6.2 Kontaktní formulář

  6.2.1 Druh a rozsah zpracování údajů

  Pokud nás budete chtít kontaktovat elektronicky, požádáme o vaše jméno a e-mailovou adresu. Můžete také zadat název vaší společnosti, vaše telefonní číslo a poslat nám zprávu s vašimi dotazy.

  Poskytnutí či neposkytnutí těchto údajů je vaše svobodné rozhodnutí. Bez těchto informací však nemůžeme odpovědět na vaši žádost.

  6.2.2 Doba uchování osobních údajů

  Doba uchování výše uvedených údajů závisí na okolnostech, za kterých jste s námi navázali kontakt. Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře však budou vymazány, jakmile bude vaše žádost zpracována a příslušné skutečnosti budou definitivně objasněny. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech v souladu se zákonem.

  6.2.3 Právní základ

  Pokud použijete kontaktní formulář, který nám umožní podniknout kroky před uzavřením smlouvy, budou výše uvedené údaje zpracovány v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem b) nařízení GDPR.

  Používáte-li kontaktní formulář k jiným účelům než k uzavření smlouvy, zákonnost shromažďování údajů je v souladu s článkem 6, odstavcem 1, písmenem f) nařízení GDPR, neboť máme obdobný zájem o navázání kontaktů a vzájemné komunikace a oprávněný zájem EVO zpracovat výše uvedené údaje, abychom mohli reagovat na vaši žádost.

  6.3. Zákaznický portál

  6.3.1 Povaha a rozsah zpracování údajů

  Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost zaregistrovat se poskytnutím vašich osobních údajů. Se zpracovanými daty vytvoříme personalizovaný uživatelský účet, pomocí něhož vám zpřístupníme určitý obsah a služby. Až příště navštívíte webovou stránku, můžete se pohodlně přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla, které si zvolíte. Uchováváme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zaslat nové přístupové údaje v případě, že jste je zapomněli.

  Následující přehled obsahuje podrobnosti o tom, které z vašich osobních údajů (autorizovaní zástupci 1 a 2, kontaktní osoby 1 a 2) zpracováváme při registraci:
  • Adresa
  • Jméno a příjmení
  • Telefonní číslo
  • Číslo mobilního telefonu (volitelné)
  • Fax (volitelné)
  • Emailová adresa
  • Společnost
  • Plná moc nebo kontaktní osoba ...
  6.3.2 Doba uchování osobních údajů
  Jakmile je registrace na našich webových stránkách zrušena nebo změněna, budou údaje zpracované během procesu registrace vymazány. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech v souladu se zákonem.

  6.3.3 Právní základ

  Podle článku 6, odstavce 1, písmene b) nařízení GDPR zpracování výše uvedených osobních údajů slouží k tomu, abychom podnikli příslušné kroky před uzavřením smlouvy s EVO.

  6.4 Zpracování údajů žadatelů o práci

  6.4.1 Povaha a rozsah zpracování údajů

  Pokud byste se chtěli ucházet o práci elektronicky, potřebujeme znát některé osobní údaje pro zpracování vaší žádosti. Shromažďujeme a zpracováváme následující údaje, které jsou součástí online žádosti:
  • Adresa
  • Jméno
  • Příjmení
  • Emailová adresa
  • Jak jsi se o nás dozvěděl(a)
  • Vložte přílohy jako průvodní dopis, životopis, certifikáty nebo jiné soubory

  6.4.2 Doba uchování osobních údajů

  Údaje shromážděné v rámci žádosti budou uchovávány po dobu nejvýše 6 měsíců od ukončení procesu.

  6.4.3 Právní základ

  Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně a pouze po souhlasu uživatele. Jakmile obdržíme souhlas subjektu údajů pro zpracování osobních údajů, slouží článek 6, odstavce 1, písmene a) nařízení GDPR jako právní základ pro zpracování těchto údajů.

  Máte však právo kdykoli svůj souhlas zrušit a zpracování svých osobních údajů bez uvedení důvodů, pokud nám odešlete žádost od zrušení na e-mail gdpr@monetaplatebnisluzby.cz nebo písemně: EVO Czech Republic s.r.o., se sídlem na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika.

  7. Použití souborů cookies

  7.1 Povaha a rozsah zpracování údajů

  Na našich webových stránkách používáme cookies. Soubory cookies jsou malé soubory, které jsou během návštěvy našich webových stránek odeslány a uloženy do vašeho prohlížeče. Některé funkce našich webových stránek nefungují bez použití technicky nezbytných cookies. Některé soubory cookies nám zase umožňují provádět různé analýzy. Cookies například dokážou rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě našich webových stránek a mohou nám přenášet různé informace. Cookies nám umožňují přizpůsobit naše webové stránky tak, aby pro vás byly uživatelsky přívětivější a efektivnější, například sledováním používání našich webových stránek a stanovením preferovaných nastavení (např. nastavení země a jazyka). Pokud třetí strany zpracovávají informace prostřednictvím souborů cookies, shromažďují tyto informace přímo prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubory cookies nezpůsobují žádnou škodu vašemu počítači. Nemohou spouštět programy ani obsahovat viry.

  Na našich webových stránkách používáme různé typy souborů cookies, přičemž typy a funkce budou podrobněji vysvětleny níže.

  Na našich webových stránkách používáme dočasné soubory cookies, které se po zavření prohlížeče automaticky odstraní. Tento typ souboru cookie nám umožňuje shromáždit váš identifikátor relace. Takto můžete nastavit různé požadavky vašeho prohlížeče ke sdílené relaci a díky tomu jsme schopni rozpoznat vaše zařízení během následujících návštěv webových stránek.

  Dále na našich webových stránkách používáme trvalé soubory cookies . Trvalé soubory cookies jsou soubory cookies, které jsou uloženy ve vašem prohlížeči po delší dobu a přenášejí nám informace. Doba uložení se liší v závislosti na typu souboru cookie. Trvalé soubory cookies můžete nezávisle na sobě smazat v nastavení prohlížeče.

  Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat používání webových stránek a zlepšit jejich výkon a funkčnost. Získáváme například informace o tom, jak návštěvníci využívají náš web, jaké stránky jsou nejčastěji otevírány nebo zda se na určitých stránkách zobrazují chybové zprávy.

  Tyto cookies také používáme pro účely marketingu a sociálních médií. Soubory cookies v reklamě (poskytovatelé třetích stran) nám umožňují přizpůsobit vám zobrazované nabídky tak, aby odpovídaly vašim zájmům. Díky těmto souborům cookies jsme schopni webové aktivity uživatelů zaznamenávat po delší dobu. Soubory cookies můžete rozpoznat na různých zařízeních, které používáte.

  Následující poskytovatelé třetích stran obdrží osobní údaje prostřednictvím souborů cookies integrovaných na našich webových stránkách:

  • Isobar Polska, ul. Czerska 12, 00-732 Varšava, Polsko.

  Některé soubory cookies navíc umožňují připojení k vašim sociálním sítím a sdílení obsahu z našich webových stránek v rámci vašich sítí.

  7.2 Právní základ

  Popsané účely (viz 7.1) využívají jako právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies článek 6, odstavec 1, písmene f) nařízení GDPR. Pokud nám dáte souhlas používat soubory cookies na základě oznámení („Cookie banner“) na našich webových stránkách, je zákonnost dále regulována podle článku 6, odstavce 1, písmene a) nařízení GDPR.

  7.2.1 Doba uchování osobních údajů

  Jakmile údaje, které nám byly předány prostřednictvím souborů cookies, již nebudou pro výše popsané účely nezbytné (viz 7.1), budou tyto informace vymazány. Další uchování se může uskutečnit jen v jednotlivých případech v souladu se zákonem.

  7.2.2 Konfigurace nastavení prohlížeče

  Většina prohlížečů je ve výchozím stavu nastavena k přijímání souborů cookies. Váš prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby přijímal pouze určité soubory cookies nebo vůbec žádné. Rádi bychom však poukázali na to, že v případě, že deaktivujete soubory cookies v nastavení prohlížeče na našich webových stránkách, nebudete moci používat všechny funkce našeho webu. Soubory cookies, které jste již uložili v prohlížeči, můžete také vymazat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Navíc je také možné nastavit váš prohlížeč tak, aby vás informoval před uložením souborů cookies. Vzhledem k tomu, že se různé prohlížeče mohou lišit v příslušných funkcích, požádáme vás, abyste pro konfigurační možnosti použili příslušnou nabídku nápovědy prohlížeče.

  Pokud byste chtěli ucelený přehled o přístupu třetích stran do vašeho internetového prohlížeče, doporučujeme vám nainstalovat speciálně vyvinuté pluginy.

  8. Použití Google Analytics v rámci naší webové stránky

  Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, které jsou textovými soubory umístěnými na vašem počítači, aby umožnily analýzu toho, jak jsou webové stránky používány. Generované informace ze souboru cookie ohledně vašeho používání tohoto webu jsou obvykle převáděny na server Google v USA, kde jsou uloženy.

  Tato webová stránka automaticky anonymizuje vaši IP adresu; vaše adresa IP v Evropské unii nebo v signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru bude před uložením na serveru Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam.

  Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webu, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics není spojena s dalšími údaji společnosti Google.

  Soubory cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci tento web plně využít. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data vygenerovaná soubory cookies, které se týkají vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracovávání těchto údajů společností Google, pokud si stáhnete a nainstalujete plug-in, který je dostupný na této adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Službu Google Analytics také používáme k vyhodnocení dat ze souborů cookies, které reagují na dvojitý klik, a k analýze AdWords pro statistické účely. Pokud s postupy této služby nesouhlasíte, můžete ji deaktivovat pomocí Správce nastavení reklam www.google.com/settings/ads.

  9. Remarketing společnosti Google

  Naše webové stránky využívají funkci remarketingu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Tato funkce se obecně používá k zobrazování personalizovaných reklam, které jsou součástí reklamní sítě Google, pro uživatele webových stránek. Chcete-li tuto možnost aktivovat, soubory cookies budou uloženy ve vašem počítači. Pokud navštívíte naše webové stránky a webovou stránku, která je součástí reklamní sítě Google, je možné, že budete vystaveni reklamě společnosti GP Payments Acquiring International GmbH.

  Podle vlastních tvrzení společnost Google neshromažďuje v tomto procesu žádné osobní údaje. Pokud však nechcete používat funkci remarketingu Google, můžete ji kdykoli deaktivovat tak, že provedete příslušná nastavení www.google.com/settings/ads.

  Jako alternativu můžete zakázat používání souborů cookies pro personalizovanou reklamu prostřednictvím Iniciativy reklamních sítí podle pokynů na adrese www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: www.google.com/privacy/ads/.

  10. Google AdWords

  Správce údajů integroval službu Google AdWords na našich webových stránkách. Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům umístit reklamy ve výsledcích vyhledávání Google i v reklamní síti Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem definovat některá klíčová slova, která se používají k zobrazení reklamy ve výsledcích vyhledávačů Google, pouze pokud uživatel použije vyhledávač k získání výsledku vyhledávání relevantního pro klíčová slova. V reklamní síti Google se reklamy rozšiřují na webové stránky relevantní pro danou tématiku pomocí automatického algoritmu a při zohlednění dříve definovaných klíčových slov.

  Operátorem služeb Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Účelem služby Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním personalizované inzerce na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávače Google a zobrazováním reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

  Pokud osoba vstoupí na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy v síti Google, soubor cookie, který se nazývá „Conversion-Cookie“, se uloží v systému informačních technologií této osoby. Předmět souborů cookies byl již vysvětlen výše. Soubor Conversion-Cookie zaniká po uplynutí třiceti dnů a nepoužívá se k identifikaci dotčené osoby. Pokud je soubor cookie stále aktivní, pak se Conversion-Cookie používá k identifikaci, které z podstránek na našich webových stránkách byly navštíveny, například nákupní košík online obchodu. Soubor Conversion-Cookie nám i společnosti Google umožňuje sledovat, zda osoba, která vstoupila na naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, vytvořila nějaké výnosy pro naši společnost, tj. dokončila nebo zrušila nákup zboží.

  Údaje a informace shromážděné prostřednictvím použití souboru Conversion-Cookie jsou používány společností Google k vytváření statistik uživatelů našich webových stránek. Tyto statistiky používáme k určení celkového počtu uživatelů prostřednictvím reklam AdWords, tj. pro určení úspěšnosti nebo selhání příslušné reklamy AdWords a pro optimalizaci našich budoucích reklam AdWords. Naše společnost, ani jiní inzerenti služby Google AdWords neobdrží od společnosti Google informace, které by mohly identifikovat dotyčnou osobu.

  Soubor Conversion-Cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako jsou navštívené webové stránky dotyčnou osobou. Osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které používá dotyčná osoba, jsou převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických pokaždé, kdy tato osoba navštíví naše webové stránky. Osobní údaje se uloží na serveru společnosti Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může osobní údaje shromážděné tímto technickým procesem převést na třetí strany.

  Dotčená osoba může kdykoli zablokovat nastavení cookies na našich webových stránkách, jak již bylo popsáno výše, pomocí vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a takto může trvale zablokovat nastavení souborů cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by zabránilo společnosti Google nastavit Conversion-Cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Soubor cookie, který již byl nastaven službou Google AdWords, může být kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

  Dotčená osoba má navíc možnost zakázat personalizovanou reklamu společnosti Google. K provedení zákazu musí příslušná osoba navštívit odkaz www.google.de/settings/ads na kterémkoli internetovém prohlížeči a změnit požadované nastavení.

  Další informace a aktuální principy ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  11. Práva subjektů údajů

  Nařízení GDPR poskytuje následující práva subjektu osobních údajů s ohledem na jejich zpracování:

  11.1 Právo na přístup

  Podle článku 15 nařízení GDPR můžete požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požádat o informace o účelu zpracování, příslušných kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme, o kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zveřejněny, zejména o příjemcích ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, o předpokládaném období pro jejich uchování, máte právo požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti tomuto zpracování, právo podat stížnost dozorčímu orgánu, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, máte právo získat dostupné informace o jejich zdroji, existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně jakýchkoli dalších smysluplných informací ohledně vašich údajů.

  11.2 Právo na opravu

  Podle článku 16 nařízení GDPR můžete okamžitě bez zbytečného odkladu požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které máme u nás uloženy.

  11.3 Právo na vymazání

  Podle článku 17 nařízení GDPR máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás máme uloženy, pokud zpracování není nezbytné pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací, dodržování zákonné povinnosti pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

  11.4 Právo na vznesení námitek

  V souladu s článkem 18 nařízení GDPR máte právo u správce omezit zpracování vašich údajů, pokud zpochybňujete jejich přesnost, domníváte se, že toto zpracování je protiprávní, že nepotřebujeme znát vaše osobní údaje pro účely jejich zpracování, ale tyto údaje jsou požadovány pro výkon nebo obranu právních nároků. Toto právo máte podle článku 18 nařízení GDPR, pokud jste podali námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení GDPR.

  11.5 Právo na přenositelnost dat

  Podle článku 20 nařízení GDPR, máte právo obdržet osobní údaje, které nám poskytnete, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tato data jinému správci.

  11.6 Právo na zrušení souhlasu

  Podle článku 7, odstavce 3 nařízení GDPR máte právo kdykoli zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. V důsledku toho již v budoucnosti nebudeme moci nadále zpracovávat vaše data na základě vašeho souhlasu.

  11.7 Právo podat stížnost u dozorčího orgánu

  Podle článku 77 nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu. Obvykle se můžete obrátit na dozorčí orgán v místě vašeho obvyklého pobytu, vašeho pracoviště nebo našeho sídla společnosti.

  12. Hypertextové odkazy

  Naše webové stránky obsahují tzv. hypertextové odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Pokud jsou tyto hypertextové odkazy aktivovány, budete přesměrováni z naší webové stránky přímo na webové stránky jiného poskytovatele. Tuto skutečnost poznáte mimo jiné změnou adresy URL. Nepřebíráme odpovědnost za důvěrné zacházení s vašimi údaji na těchto webových stránkách třetích stran, protože nemáme vliv na to, zda tyto společnosti splňují předpisy o ochraně údajů. Informujte se prosím o způsobech, jak tyto společnosti zpracovávají vaše osobní údaje přímo na jejich internetových stránkách.

  13. Bezpečnost dat a bezpečnostní předpisy

  Snažíme se chránit vaše soukromí a zacházet s osobními údaji důvěrně. Abychom zabránili manipulaci, ztrátě nebo zneužití vašich uložených dat, provádíme rozsáhlé technické a organizační bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technickému pokroku. To zahrnuje použití zavedených metod šifrování (SSL nebo TLS). Rádi bychom však zdůraznili, že vzhledem ke struktuře internetu je možné, že předpisy o ochraně údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nesplňují jiné osoby nebo instituce, za které nejsme zodpovědní. Zejména nezašifrované údaje - např. pokud jsou přeneseny e-mailem - mohou být přečteny třetími stranami. Na tuto záležitost nemáme žádný technický vliv. Je odpovědností uživatele chránit údaje, které poskytuje, proti zneužití šifrováním nebo jiným způsobem.

  Zásady ochrany osobních údajů.pdf
  Informační doložka